English

A CHICAGOI Szent István  Király Templom története:

1934 Március 19

A Chicago déli részén 1904 ben épült Magyarok Nagyasszonya templom immár kicsinek és távolinak tűnik, ezért Szent Imre néven északabbra második magyar Egyházközség jön létre. Templomot bérelnek.

 

1938 Szeptember 1

Érseki engedély alapján átalakul Szent István Király Templom és Egyházközséggé, és az előzőleg megvásárolt 2015 W. Augusta Blvd-on, mintegy 15 éve üresen álló volt baptista templomba költözik.

1938

A templom és a plébánia tatarozása és átalakítása. A templom alatti kis pincét kibővítik, hogy közösségi teremként szolgáljon.

1939 Szeptember 24

Samuel A. Stritch, Milwaukee-i érsek fölszenteli templomunkat. Decembertől ő a chicagoi érsek.

1954 Augusztus 22

Az épület déli oldalát kibővítik. Samuel A. Stritch immáron Chicago-i bíboros ismét megszenteli templomunkat.

1956 Decemberétől

A forradalom leverése után tömegesen érkeznek a magyar menekültek. Samuel A. Stritch Chicago-i biboros, két segédpüspökével, Dr. Magyar József plébánossal a reptéren fogadta az első menekülteket.

1967 Januártól

Cody Bíboros "Project Renewal" gyűjtése.

1974 Június 22

Mindszenty József bíboros Chicago-ba látogat és a Szent Név Székesegyházban  celebrál ünnepi misét. Délután a Szent István templomban beszél a magyarokhoz. Dr. Magyar József plébános ekkor már nyugdíjas. Utódja Dr. Mihályi Gilbert O.Prem.

1976

Az Egyesült Államok fennállásának 200. évfordulója emlékére rendezett Flag Day Parade, illetve Flag Day Celebration rendezvényeken a Chicago-i magyar közösséget templomunk tagjai képviselik a Soldier Field stádionban.

1979

A II. János Pál pápa látogatása alkalmával a Grant Park-ban mondott ünnepi szentmisén ismét templomunk tagjai képviselik a Chicago-i magyarokat.

1984

Egyházközségünk fennállásának 50. évfordulója.

1986-1987

Dr. Mihályi Gilbert nyugdíjba vonul. Utódja, Eördögh András S.J. kívül-belül felújítatta a plébániával egybeépített templomot.

1991 Májusától

Somos József veszi át Eördögh atya helyét.  Somos atya szépen játszik orgonán és zongorán, évente több hangversenyt is ad a híveknek.

1996

A State of Illinois Building-ben rendezett Millecentenáriumi megemlékezésén templomunk tagjai is részt vesznek. Az ünnepségen Somos atya zongorán játszott.

1999 Szeptemberétől

Somos József nyugdíjba vonul és Magyarországon papi otthonban helyezkedik el. A vasárnapi Szentmiséket  általában meghívott angol anyanyelvű papok szolgáltatják és a hívek magyarul énekelnek. A templom vezetését ideiglenesen Michael Danek, CR kerületi esperes veszi át, Administrator minőségben.

2000 Június

Francis George Chicago-i Bíboros levelére, Vas László Nagyvárad-i egyházmegyés pap a Római Pápai Magyar Intézet hallgatója, nyári kisegítésre érkezik.

2000 Októberétől

Vas László püspöke engedélyével itt folytatja a tanulmányait és mellette a  szentségek kiszolgáltatója.

2001 Júliusától

A Chicago-i érsekség "Associate Pastor" kinevezést ad Vas Lászlónak.

2001 Októberétől

Kezdetét veszi az érsekség  "Sharing Christ's Gift Millenium Campaign" nevű 3 éves gyűjtési kampánya.

2002 Októberétől

Elkezdődik és befejeződik a templomtető javítása, de folynak a tárgyalások az ablakok mázolása és a templombelső  kifestése érdekében is.

2003 Március 4

A Chicago-i érsekség "Administrator-Plébániai kormányzó" kinevezést ad Vas Lászlónak.

2004 Április

Befejeződik a templom belső beázásainak javitása és festése, az ablakok javitása és mázolása és a plébánia belső festése.

2004 Július 5-12

Erdő Péter bíboros úr látogatása Chicago vidékén. Július 11-én ünnepi főpásztori szentmisét pontifikál a Szent István templomban

2005 Október 16 

Ft. Tamás József  Erdély segédpüspöke templomunk történetében először magyar nyelven bérmál .

 

 

 

        Egyházközségünk 2004-ben ünnepli fennállásának a 70 éves jubileumát, s azóta is sok átépítést, javítást élt meg, hogy alkalmas maradjon a templomi és közösségi használatra. Egyházközségünk mindig pártolta a szeretetszolgálatok, alapítványok szervezőit (gyűjtések), s ugyanúgy segít ma is. Egyházközségünk minden évben támogatja a vacsorával egybekötött tánc mulatságokat, ebédeket, hangversenyeket, vendég szónokokat, és tárgynyeremény sorsolásokat. A templom alatti Mindszenty terem több mint 350 ember befogadására képes. Ehhez megfelelő konyha is áll rendelkezésre. A templomunk igy akaratlanul is a Magyar Ház szerepét tölti be a térségben, ahová nemzeti ünnepeinken a helyi magyarság az egyházi és civil szervezetek vezetői mindig összejönnek közösen ünnepelni.

A belső munkálatokat azonban mindig a templom híveinek ideje, rátermettsége, önkéntes munkája és önkéntes adományozása tette csak lehetővé.
      Egy olyan nagy városban, mint Chicago, nem engedhetjük, hogy akár anyagi nehézségek miatt is az immár egyedüli magyar katolikus Szent István templom bezárja az ajtaját.  Az adományok, és heti perselyezések sokkal kevesebbet jelentenek, mint a templom fenntartásához szükséges összeg. Kérjük segítse e múltban gazdag, magyar egyházi és kulturális központ belső értékeinek megőrzését, hogy munkáját folytathassa gyermekeink körében is. 

Adományait, melyeket előre is köszönünk, küldje a templomunk nevére és címére.

St. Stephen King of Hungary Church

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL 60622

 

 

       

 

All contents copyright © 2002 All rights reserved.

Utolsó javitás:2005 Április 8.

Honlap fenntartás:Vas László