Ritualul căsătoriei

 

Preot: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Spirit.

Răspuns: Amin.

Preot: Domnul să fie cu voi.

Răspuns: Şi cu spiritul tău.

 

 

Preot: Preaiubiţilor, aţi venit în casa Domnului pentru că iubirea voastră să fie sfinţită şi întărită de Dumnezeu înaintea reprezentantului Bisericii şi a comunităţii.

Christos binecuvîntează din belşug această dragoste, şi pentru ca să fiţi credincioşi unul altuia şi să purtaţi împreună răspunderea căsătoriei. Vă îmbogăţeşte şi vă întăreşte cu un sacrament deosebit, după ce v-a sfinţit prin botez. De aceea în faţa Bisericii vă întreb asupra intenţiilor voastre.

 

N. şi N., aţi venit aici să încheiaţi sfânta căsătorie fără nici o constrângere. Liberi şi conştienţi de pasul pe care îl faceţi?

 

Răspuns: Da.

 

Preot: Sunteţi hotărâţi să vă iubiţi şi să vă respectaţi unul pe altul, pentru toată viaţă, în sfânta căsătorie?

 

Răspuns: Da.

 

Preot: Sunteţi hoărâţi să primiţi cu dragoste copiii, pe care Dumnezeu va bonevoi să vi-i dea? Şi să-i creşteţi în legea lui Cristos şi a Bisericii sale?

 

Răspuns: Da.

 

Exprimarea consimţământului:

 

Preot: Deoarece sunteţi hotărâţi să încheiaţi legământul sfânt al căsătoriei, daţi-vă mâna dreaptă şi exprimaţi-vă consimţământul în faţa lui Dumnezeu şi a Bisericii.

 

Mirii îşi dau mâna dreaptă. Celebrantul pune crucea pe mâinile lor. Mirele spune citind din carte sau repetând după preot:

 

Mirele: Eu, N........., te lau pe tine N........, ca soţie; făgăduiesc şi jur, să-ţi fiu credincios în orice împrejurare, fericit sau nefericit, în caz de boală ca şi în timp de sănătate; să te iubesc şi să te respect în toate zilele vieţii mele.

 

Mireasa: Eu, N............, te lau pe tine, N..............., ca soţ; făgăduiesc şi jur să-ţi fiu credincioasă în orice împrejurare, fericită sau nefericită, în caz de boală ca şi în caz de sănătate; să te iubesc şi să te respect în toate zilele vieţii mele.

 

Preot: Dumnezeu, în bunătatea sa să întărească acest consimţîmânt pe care l-aţi dat în faţa noastră şi să împlinească în voi binecuvântarea sa. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!

 

Răspuns: Amin.

 

Binecuvîntarea şi înmânarea verighetelor:

 

Preot: Dumnezeu să binecuvânteze aceste inele pe care le veţi dărui unul altuia în semn de iubire şi fidelitate.

Mirele pune verigheta miresei în degetul ei inelar (spunându-i, dacă se crede oportun):

 

Mirele: N............, primeşte acest inel ca semn al iubirii şi al fidelităţii mele, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit.

 

De asmenea şi mireasa pune verigheta mirelului în degetul lui inelar şi spune:

 

Mireasa: N..............., primeşte acest inel ca semn al iubirii şi al fidelităţii mele, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit.

 

Preot: Să ne rugăm!

 

Tatăl nostru, care eşti în ceruri,

Sfinţească se numele tău,

Vie împărăţia ta,

Facă-se voia ta

Precum în cer, aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toată zilele dă-ne nouă astăzi,

Şi iartă-ne nouă greşelile noastre,

Precum şi noi iertăm greşiţiilor noştri.

Şi nu ne duce pe noi în ispită,

Ci  mântuieşte-ne de cel rău. Amin.

 

Preot: Fraţilor preaiubiţi, să ne rugăm cu stăruinţă Domnului, să reverse cu bunătate asupra acestei mirese, care s-a unit întru Cristos cu mirele de faţă, tot belşugul binecuvântării saleş şi el, care i-a unit prin jurământul sfânt, să-i păstreze uniţi de dragoste.

 

Cu mâinile întinse continuă:

 

Dumnezeule, prin puterea ta ai creat toate din nimic, după ce ai orânduit începuturile a toate şi ai făcut pe om după chipul tău, ai dăruit bărbatului un ajutor de nelipsit în femeile, pentru ca să nu mai fie doi, ci un sungur trup, arătând prin cuvîntul lui Cristos, că aceea ce tu ai unit, omul să nu se despartă.

 

Priveşte cu bunăvoinţă la credincioasa ta, care unită cu soţul ei în căsătorie, care să fie întărită cu binecuvântarea ta: să fie înzestrată cu darul iubirii şi al păcii; să urmeze exemplul femeilor sfinte, pe care laudă Sfînta Scriptură; să se încreadă într-însa inima soţului ei, care văzând în ea o însoţitoare egală, părtaşă la harul vieţii, să o cinstească aşa cum se vine şi să o iubească, aşa, cum Cristos şi-a iubit Biserica.

Şi acum te rugăm, Doamne, că aceşti slujitori ai tăi să rămână statornici în credinţă şi în împlinirea poruncilor tale şi, credincioşi unul altuia să fie pildă de viaţă curată: întăriţi prin puterea evangheliei să dea mărturie ună despre Cristos. Să aibă parte de copii, să fie părinţi încercaţi în virtute, anândoi să vadă pe copiii copiilor lor. Şi ajungând la adânci bătrâneţe, să aibă parte de viaţa fericiţilor din cer, prin Cristos, Domnul nostru.

 

Răspuns: Amin.

 

Binecuvântare la sfîrşit:

 

Preot: Dumnezeu, Tatăl cel veşnic, să vă păstreze statornici în dragoste, pentru că pacea lui Hristos să locuiască în voi şi să rămână mereu în casa voastră.

 

Răspuns: Amin.

 

Preot: Să aveţi parte de binecuvîntare în copii, de mângâierea prietenilor şi de adăvărata pace cu toţi.

 

Răspuns: Amin.

 

Preot: Să fiţi martori ai dragostei lui Dumnezeu în lume, plini de bunătate faţă de cei necăjiţi şi săraci, pentru ca aceştia să vă întâmpine într-o zi cu recunoştinţă în lăcaşurile veşnice.

 

Răspuns: Amin.

 

Iar pe voi toţi care sunteţi de faţă, să vă binecuvânteze Dumnezeu: Tatăl şi Fiul şi Sfântul Spirit.

 

Răspuns: Amin.

 

(Ritualul s-a sfârşit, mergeţi-vă în pace! – Mulţumim lui Dumnezeu!)